Vad är web 3.0? Ordlista

Vad är web 3.0? Ordlista

Nu går vi in i Web 3.0-framtiden och vi läser om många NYA ord och termer. Vad är nollpartsdata? Vad är skillnaden mellan första part och tredje part data? iOS 14? iOS 15? Web 3.0 är tredje generationens internet! Du kanske undrar vad en NFT är … och vad har ALLA...